بسم‌الله الرحمن الرحیم
به اطلاع شرکت‌کنندگان در جشنواره رسانه‌ای برکت و علاقه‌مندان این جشنواره می‌رساند که با توجه به بروز پاره‌ای از مشکلات، برگزاری جشنواره به تعویق افتاده است.
زمان برگزاری دقیق و عنوان جدید این جشنواره با رویکرد حل مسئله از طریق ایمیل و رسانه‌های جمعی به شرکت‌کنندگان اعلام خواهد شد. آثار دریافت شده نزد دبیرخانه جشنواره محفوظ بوده و در زمان مقرر برای داوری موردبررسی قرار خواهد گرفت.